Referenser

 

Harholmen- 150 lgh

Stambyte
 

Tysksmidet-18 lgh

Stambyte
 

Fegen- 39 lgh

Stambyte samt ny undercentral och värmestråk i källare